Na četvrtom času ćemo raditi malo sa animacijama. Zbog toga će vam trebati neke slike za animaciju 🙂

Sve potrebno možete naći u assetpack.zip fajlu ispod.

Asset Pack: