Unity radionica II čas: Super Mašan Brothers prvi dio

Unity radionica II čas: Super Mašan Brothers prvi dio

Na drugom času smo krenuli da pravimo našu 2D platformu. Napravili smo igrača i platforme. Igrač se kretao po našim komandama, i mogao je da skoči sa zemlje i u vazduhu onoliko puta koliko smo mu to naznačili. U sledećem tutorijalu, prelazimo opet materijal sa časa...