Zadaci za vježbu (Java)

Urađeni zadaci sa časa:

Prvo trebate otpakovati zip fajl. Sami kod zadakta koji bi trebalo pogledati se nalazi u src/imeProjekta/imeProjekta.java u otpakovanom folderu. Ukoliko želite možete zipovati svaki zadatak posebno i imortovati ga u NetBeans kroz: File -> Import Projects -> From Zip.

Urađeni zadaci IF naredba + osnove

Urađeni zadaci – petlje

Prezentacije (Java)